วิธีการชำระเงิน
**** บริษัทไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานนะค่ะ ****

การชำระเงินสามารถทำได้ดังนี้

-- ค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท ถ้าท่านสั่งสินค้าเกิน 2,000 บาท จัดส่งฟรีค่ะ --

วิธีที่หนึ่ง - คุณ สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร

** กรุณาโอนเงินตามชื่อบัญชีต่อไปนี้เท่านั้น หากพนักงานของเราแจ้งให้ท่านโอนเข้าบัญชีอื่น ท่านสามารถตรวจสอบ หรือแจ้งเราได้ที่

โทร 081-373-0050หรือ e-mail มาที่ borntras@hotmail.com

ธนาคารกรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 173-4-217-753 ประเภท ออมทรัพย์ สาขา ประตูน้ำพระอินทร์

หมายเหตุ : ผู้ซื้อต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็ม ตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อ สินค้า

และผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(หากมี)

วิธีที่สอง - คุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งการโอนเงินได้ที่หมายเลข 0-2908-5711-4 ต่อ 112,113,114 และ 115 (ฝ่ายขาย)  

Hot Line : 086-399-9664, 086-399-9665, 086-334-5054, 086-334-5055, 086-334-5053 พร้อมแจ้งรายละเอียดแก่พนักงานของเรา ดังต่อไปนี้:

* วัน/เดือน/ปี ที่ทำการโอนเงิน
* ชื่อธนาคารที่คุณสั่งโอนเข้ามายัง บัญชีของทางเรา
* หมายเลขที่การสั่งซื้อ (ในกรณีที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์)
* ชื่อ - นามสกุล ของผู้สั่งซื้อ
* จำนวนเงินที่ทำการโอน

** กรุณา โอนเงินมีเศษสตางค์ เช่น หากมียอดเงินค่าสินค้าเป็น 855.- บาท ท่านอาจโอนเป็น 855.45 บาท**

วิธีที่สาม - คุณสามารถแฟกซ์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีที่สองพร้อมกับสลิปการ โอนเงิน มาที่เบอร์แฟกซ์ 0-2908-5710 พร้อมระบุหมายเหตุ

"ยืนยันการชำระเงิน Thai Natural Spa" หรือ สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ borntras@hotmail.com
หมาย เหตุ:

1. หลังจากการแจ้งการโอนเงินไม่ว่าจะวิธีใดๆ กรุณาโทรแจ้ง หรือ e-mail หรือ ส่ง SMS (เบอร์โทรสำหรับส่ง SMS คือ 081-373-0050 เท่านั้นค่ะ) หรือ ส่งแฟกซ์สลิปการโอนเงิน ประกอบมาด้วยที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2908-5710 พร้อม ระบุหมายเหตุ "ยืนยันการชำระเงิน Thai Natural Spa" หรือ สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ borntras@hotmail.com ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ แต่ถ้าหากไม่กระทำการใดๆ หลังการโอนเงินเข้ามา อาจจะทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้า และจะจัดส่งล่าช้าได้ค่ะ

2. ในแต่ละ ช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไปหลังจากที่ตรวจพบยอดเงินในบัญชีตามข้างต้นเท่านั้น

3. เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป

หมายเหตุ: ถ้า หากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีที่สาม - สามารถชำระด้วยเงินสด คุณสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้ คือ มาชำระเงินสดด้วยตนเอง พร้อมมารับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ประตูน้ำพระอินทร์

*** การชำระเงินวิธีใดๆ ก็ตาม ท่านจะได้รับบิลที่มีลายเซ็นต์จากทางเราเสมอค่ะ กรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินด้วยค่ะ -- ขอบคุณค่ะ ***

หลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางพนักงานบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ในช่วงวันและเวลาทำการของบริษัทฯ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของยอดที่ต้องชำระและจำนวนสินค้า

ในแต่ละช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไปหลังจากที่ตรวจพบยอดเงินในบัญชีของบริษัทฯ ข้างต้นเท่านั้น

เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไปค่ะ

**ทางโรงงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐาน GMP ส่งออกทั่วโลกค่ะ**